Program

XVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

20 maja 2019 r., Miejsce: Centrum Turystyczno-Sportowe, ul, Kłodzka 16, 57-402 Nowa Ruda-Słupiec

godz. 8.30 Rejestracja drużyn szkolnych
godz. 9.15 Uroczyste rozpoczęcie, powitanie zaproszonych gości oraz uczestników.
godz. 9.45 – Rozpoczęcie panelu dyskusyjnego dla nauczycieli (opiekunów drużyn). Panel odbędzie się w restauracji „Sportowa” (w tym samym budynku).
– Test pisemny – 40 minut (I część rywalizacji drużyn szkolnych).
godz. 10.30 Pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej w wykonaniu pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.
godz. 11.00 Konkurencje praktyczne (II część rywalizacji drużyn szkolnych).
W trakcie posiłek dla uczestników.
godz. 15.00 Ogłoszenie wyników XVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”. Wręczenie nagród i dyplomów.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Julian Golak