Zagadnienia

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW
XX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY „PIERWSZA POMOC”

Celem organizatorów XX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” jest zachęcanie młodzieży i dzieci do nauki udzielania pierwszej pomocy.

Poniżej przedstawiamy zagadnienia, na podstawie których zostaną przygotowane pytania do części pisemnej oraz konkurencji praktycznych. Oceniane będzie postępowanie zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2021 roku.

Test będzie składał się z 40 pytań zamkniętych dotyczących pierwszej pomocy. Zagadnienia dotyczące poszkodowanych, odnoszą się zarówno do dorosłych jak i do dzieci. W przypadku każdego niżej wymienionego stanu zagrożenia zdrowia lub życia, oceniana będzie wiedza na temat najczęstszych przyczyn, objawów i prawidłowego postępowania.

 1. Znaczenie udzielania pierwszej pomocy
 2. Zasady bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia
 3. Rodzaje zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, leśnym.
 4. Rola i podstawowa budowa układu nerwowego, krążenia i oddechowego (w stopniu umożliwiającym zrozumienie stanu zagrożenia życia i podstawowych czynności reanimacyjnych)
 5. Wzywanie pomocy
 6. Osoba nieprzytomna
 7. Nagłe zatrzymanie krążenia
 8. Resuscytacja krążeniowo oddechowa i automatyczny defibrylator zewnętrzny
 9. Zadławienie
 10. Urazy kończyn
 11. Oparzenia
 12. Postępowanie na miejscu wypadku komunikacyjnego
 13. Wychłodzenie/hipotermia
 14. Udar mózgu
 15. Ból w klatce piersiowej
 16. Duszność
 17. Drgawki
 18. Podejrzenie urazu kręgosłupa
 19. Wstrząs
 20. Hipoglikemia/hiperglikemia
 21. Rany i krwotoki
 22. Anafilaksja

Zagadnienia mogą ulec minimalnym zmianom. Stan na: 2023-01-03