Misja

Zachęcać do ratowania życia. Uczyć zasad pierwszej pomocy. Promować najwyższe wartości.