II Turniej

Drugą edycję zorganizował noworudzki oddział Maltańskiej Służby Medycznej wraz z Noworudzka Szkoła Techniczną. Po raz pierwszy w Turnieju brały udział reprezentacje innych szkół. 1 czerwca 2004 r. w auli szkoły rywalizowało 7 szkół z Nowej Rudy, Dusznik-Zdroju i Stronia Śląskiego. W mniejszych niż podczas I Turnieju zespołach (czterosobowych) rywalziowali uczniowie I LO im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie, Noworudzkiej Szkoły Technicznej, Gimnazjum nr 2 z Nowej Rudy-Słupca oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 z Nowej Rudy-Drogosławia.
Turniej rozpoczął się o godz. 10.30 w auli od wykładu pt. „Historia i obecna działalność Maltańskiej Służby Medycznej w Polsce i za granicą”, który wygłosił Julian Golak – komendant oddziału MSM w Nowej Rudzie. Następnie Renata Mrozek, już jako instruktor MSM zaprezentowała uczniom parę podstawowych elementów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rywalizacja rozpoczęła się od testu pisemnego.  Sprawdzenie praktycznych umiejętności odbyło się natomiast na stadionie przy ul. Górniczej. Uczestnicy wykonywali praktyczne ćwiczenia z użyciem noszy ratowniczych oraz manekinu „Ombu”. Każda z drużyn losowała pytania, a następnie odpowiadała na cały zestaw pytań i wykonywała opatrunki na… kolegach lub przeprowadzała masaż serca na manekinie.

Wszystkie odpowiedzi na pytania oraz praktyczne wykonywanie pierwszej pomocy bacznie obserwowała komisja konkursowa. Zawody obserwowała liczna grupa uczniów NST oraz gości, wśród których był m.in.  ks. Stefan Witczak, kierownik grupy charytatywnej MSM w Nowym Gierałtowie.

II Turniej Wiedzy Przedmedycznej wygrała drużyna Maltańskiego Korpusu Kadetów z noworudzkiego ogólniaka. Drugie miejsca (z
taką samą iloœścią punktów) zajęły reprezentacje dwóch szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Dusznikach Zdroju (MKK) i Gimnazjum Nr 2 w Słupcu. Trzecie miejsce zajęła drużyna Maltańskiego Korpusu Kadetów reprezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu ŒŚląskim.

Nagrodami w Turnieju były poradniki udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy

Tagi: