III Turniej

Kolejna edycja i jeszcze więcej zespołów. Turniej zaczął się profesjonalizować. Po raz pierwszy impreza odbyła się pod patronatem honorowym Pawła Wróblewskiego, marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Drużyny zostały podzielone na dwie kategorie: gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 2 czerwca 2005 r. w  rywalizacji uczestniczyli uczniowie 10 szkół z Nowej Rudy, Ścinawki Średniej, Walimia, Złotego Stoku oraz Stronia Śląskiego. ”

Test teoretyczny przygotowała Renata Mrozek, ówczesna instruktorka MSM. W części praktycznej Komisja Konkursow sprawdzała m.in. kolejność postępowania podczas ratowania poszkodowanych, prawidłowość przeprowadzania reanimacji, zakładanie opatrunków, czy też transport chorych na noszach. Co ciekawe, podczas Turnieju wykorzystywana była m.in. karetka noworudzkiej MSM.

III Turniej Wiedzy Przedmedycznej przygotowany został przez noworudzki oddział Maltańskiej Służby Medycznej. Gościny uczestnikom udzieliła natomiast Noworudzka Szkoła Techniczna, w której działała wówczas drużyna „Maltańczyków”. Jej opiekunem była Ewa Jazienicka Golak, a instruktorem Renata Mrozek.

W Turnieju uczestniczyli m.in. Stanisław Jurcewicz (wówczas wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) oraz Marek Głowacki (przedstawiciel wałbrzyskiej delegatury Narodowego Funduszu  Zdrowia).

Wyniki

Gimnazja

I miejsce  Gimnazjum Nr 1 z Nowej Rudy

II miejsce – Gimnazjum ze Złotego Stoku

III miejsce – Gimnazjum nr 2 z Nowej Rudy – Słupca

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Noworudzka Szkoła Techniczna

II miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ze Stronia Śląskiego

III miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Nowej Rudy (była szkoła poligraficzna)

Zwycięzcy otrzymali profesjonalne apteczki. Najlepsze drużyny oprócz dyplomów otrzymały także książki nt. pierwszej pomocy.

Tagi: , ,