Organizatorzy

Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej
Organizacja działa od 1989 r. na terenie Ziemi Kłodzkiej. Co roku organizuje kilkadziesiąt różnorodnych akcji społeczno-kulturalnych na pograniczu polsko- czeskim. Od 1990 roku organizuje Polsko- Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, w ramach których odbywają się m. in. konkursy, koncerty, wystawy, plenery artystyczne, konferencje, sympozja oraz spotkania. W strukturze stowarzyszenia działa również wielokrotnie nagradzane Wydawnictwo Ziemia Kłodzka wydające transgraniczne czasopismo polsko- czesko- niemieckie „Ziemia Kłodzka” oraz regionalny tygodnik opiniotwórczy „Gazeta Noworudzka”.
W ostatnich latach organizacja realizowała kilkanaście projektów. Oto niektóre z nich: Dolnośląska Szkoła Jesienna, Polsko-Czeski Rok Kulturalny, Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach, Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

Cele działania organizacji:

  • promocja zdrowia
  • organizacja Turniejów Wiedzy „Pierwsza Pomoc”
  • budzenie świadomości regionalnej
  • odtworzenie regionu Ziemi Kłodzkiej
  • prowadzenie działalności kulturalnej
  • wspierania samorządności
  • wspieranie aktywizacji gospodarczej
  • ochrona kultury materialnej i środowiska przyrodniczego

Współorganizatorzy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Pogotowie Ratunkowe w Kłodzku i Świdnicy, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Państwowa Straż Pożarna – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Straży Pożarnej w Nowej Rudzie, Centrum Turystyczno – Sportowe w Nowej Rudzie, Urząd Miasta Nowa Ruda, Fundacja Fabryka Dobrych Rezultatów