Program

PROGRAM

27 maja 2024 r.

Miejsce: Centrum Turystyczno-Sportowe, ul, Kłodzka 16, 57-402 Nowa Ruda-Słupiec

godz. 8.30 Rejestracja drużyn szkolnych
godz. 9.15 Uroczyste rozpoczęcie, powitanie zaproszonych gości oraz uczestników.
godz. 9.45 Rozpoczęcie panelu dyskusyjnego dla nauczycieli (opiekunów drużyn). Panel odbędzie się w restauracji
„Sportowa” (w tym samym budynku).
Test pisemny – 40 minut (I część rywalizacji drużyn szkolnych).
godz. 11.00 Konkurencje praktyczne (II część rywalizacji drużyn szkolnych).
godz. 16.00 Ogłoszenie wyników XX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.
Wręczenie nagród i dyplomów.