Adrian Lejczak

Według mnie Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”, to wspaniała inicjatywa, umożliwiająca młodzieży sprawdzenie swoich umiejętności w zakresie niesienia pierwszej pomocy.

Adrian Lejczak – Najlepszy Uczestnik – Osobowość XIII Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Jest to również doskonała okazja do spotkań z zawodowymi ratownikami medycznymi, od których można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno udzielania pierwszej pomocy, jak i samego zawodu ratownika oraz wszystkich wiążących się z nim wyzwań. Całej imprezie towarzyszy niesamowita atmosfera, która sprawia, że rywalizacja między uczestnikami schodzi na drugi plan, a sam turniej nabiera formy pouczającej i naprawdę pożytecznej zabawy.