Patrycja Hajnisz

Myślę, że konkurs to dobry sposób na rozwijanie w młodych ludziach umiejętności udzielania Pierwszej Pomocy. Uważam, że uczy on przede wszystkim nie bać się podejmowania jakichkolwiek działań. W konkursie brałam udział już piąty raz. Zachęciła mnie do tego w pierwszej klasie moja nauczycielka z Gimnazjum w Budzowie.

Patrycja Hajnisz – osobowość XII Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Spodobało mi się to, więc postanowiłam to kontynuować, dlatego cały czas pogłębiam moją wiedzę na temat Pierwszej Pomocy, spotykam się z członkami mojej drużyny i wspólnie omawiamy pewne zagadnienia. Konkurs to dla mnie pewna forma sprawdzenia swoich umiejętności, które kiedyś mogą uratować komuś życie.