V Turniej

uczestnicy-V-turnieju-wiedzy-pierwsza-pomocPod hasłem „Czy umiesz ratować życie?” 6 czerwca 2007 r.   w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie-Słupcu odbył się V Turniej Wiedzy Przedmedycznej.

Szkoły do końca maja mogły zgłaszać swoją chęć udziału w Turnieju. Po raz pierwszy drużyny mogły rejestrować się poprzez specjalny formularz rejestracyjny dostępny na oficjalnej stronie turnieju.
Łącznie w Turnieju wzięło udział 37 drużyn szkolnych (w tym 17 ze szkół gimnazjalnych oraz 20 ze szkół ponadgimnazjalnych). Dla porównania w IV Turnieju Wiedzy Przedmedycznej wziê³y udzia³ 24 dru¿yny.

Po raz pierwszy podczas, gdy uczniowie rozwiązywali test pisemny ich opiekunowie wzięli udział w panelu dyskusyjnym pn. „Nauka pierwszej pomocy w placówkach ośœwiatowych.

 

Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody: wyjazdy edukacyjne do Brukseli połączone ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego, książki oraz profesjonalne apteczki pierwszej pomocy z pełnym wyposażeniem.

 

Rok 2007

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce: Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Międzylesiu

II miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bożkowie

III miejsce Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy

II miejsce: II LO w Wałbrzychu

III miejsce: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku

źródło: Materiały organizatora, Gazeta Noworudzka nr 524

Program V Turnieju Wiedzy Przedmedycznej

PROGRAM
V TURNIEJU WIEDZY
PRZEDMEDYCZNEJ
pod patronatem honorowym:
Stanisława Jałowieckiego – Posła do Parlamentu Europejskiego
Ryszarda Czarneckiego – Posła do Parlamentu Europejskiego
Mieczysława Szyszki – Senatora RP
Tomasza Kilińskiego – Burmistrza Miasta Nowa Ruda
6 czerwca 2007 roku

godz. 9.00 Rejestracja drużyn
godz. 9.30 Uroczyste rozpoczęcie, powitanie zaproszonych goœci oraz uczestników
godz. 9.50 Prelekcja pn. „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych sytuacjach”
godz. 10.20 Test pisemny
Prezentacja ratownictwa drogowego przez Państwową Straż Pożarną oraz Maltańską Służbę Medyczną Oddział w Nowej Rudzie
godz. 11.10 Przerwa (ciepły posiłek dla uczestników, opiekunów oraz zaproszonych gośœci)
godz. 11.40 Konkurencje praktyczne
godz. 13.20 Przerwa
godz. 13.40 Rozdanie nagród i dyplomów Równolegle podczas trwania poszczególnych cz궜ci Turnieju: panel dyskusyjny pn. „Nauka pierwszej pomocy w placówkach oœwiatowych”, prezentacja sprzętu medycznego.
Miejsce: Centrum Turystyczno-Sportowe, ul. Kłodzka 16, 57-402 Nowa Ruda