VII Turniej

vii-turniejRok 2009

Szkoły gimnazjalne

I miejsce: Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie

II miejsce: Gimnazjum Ekologiczne nr 3 w Bielawie

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce: IV LO im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu

II miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

III miejsce:  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie