XIV Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Ogólnopolski XIV Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc” za nami. W rywalizacji rekordowej ilości szkół wygrały szkoły z Marcinowic i Bełchatowa.

Podczas turnieju uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych sprawdzali swoje umiejętności z zakresu ratowania ludzkiego życia. Do Nowej Rudy przyjechały reprezentacje aż 68 szkół z całej Polski. Pobity został tym samym ubiegłoroczny frekwencyjny rekord, kiedy to w Turnieju wzięło udział 67 reprezentacji.

Czteroosobowe drużyny zostały podzielone na dwie kategorie: gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Rywalizacja odbywała się w części teoretycznej (test pisemny) oraz praktycznej, podczas której Komisja Konkursowa sprawdzała umiejętność ratowania ludzkiego życia. W przerwie odbył się pokaz ratownictwa drogowego przygotowany przez Państwową Straż Pożarną z Nowej Rudy oraz Pogotowie Ratunkowe z Kłodzka i Świdnicy.

W kategorii szkół gimnazjalnych wygrała drużyna z Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach przed Gimnazjum nr 12 w Poznaniu i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy. Wśród szkół ponadgimnazjalnych najlepsza okazała się reprezentacja szkoły z III Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. Drugie miejsce zajęło ZSP Kleszczów, a trzecie ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

Promocja regionu

– Po raz kolejny w Turnieju wzięły udział drużyny z całej Polski. Nasze wydarzenie to nie tylko propagowanie udzielania pierwszej pomocy, ale też doskonała promocja Nowej Rudy i regionu – mówi Julian Golak, główny organizator Turnieju. – Zachęcamy uczestników do poznawania naszego pięknego regionu. Cieszę się, że uczestnicy zwiedzają najciekawsze atrakcje. Co ciekawe ponad stu z nich wykupiło w Nowej Rudzie nocleg – przekonuje.

Najlepszym uczestnikiem „Osobowością Turnieju” jury wybrało Justynę Nieświec, z gimnazjum z Izbicka.

Wyjątkowe nagrody

Główną nagrodą dla wszystkich drużyn z podium jest dwudniowy kurs pierwszej pomocy, który odbędzie się w Sokolcu. Jednym z prelegentów będzie prof. Juliusz Jakubaszko – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, a jednocześnie patron merytoryczny Turnieju. Uczestnicy wygrali także profesjonalne apteczki, literaturę fachową, a także rowery ufundowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Organizatorzy

Oprócz prof. Jakubaszko Turniejowi patronowali m.in. prof. Krystyna Pawlas z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, dr Paweł Wróblewski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Tomasz Kiliński – Burmistrz Nowej Rudy.

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Wśród współorganizatorów znaleźli się: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Pogotowie Ratunkowe w Kłodzku i Świdnicy, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie oraz Centrum Turystyczno – Sportowe w Nowej Rudzie, na którego terenie 23 maja odbył się XIV Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

Wyniki XIV Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Szkoły gimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne

Tagi: