XII Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Młodzież z gimnazjów i szkół średnich z całej Polski, przyjedzie do Nowej Rudy, aby rywalizować w XII Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”. Start 2 czerwca o godz. 9.30 w Centrum Turystyczno-Sportowym.

Zwycięzcy XI Turnieju wśród gimnazjów.Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc” to największe tego typu wydarzenie na Dolnym Śląsku. Co roku biorą w nim udział przedstawiciele ok. 50 szkół gimnazjalnych i średnich. O randze imprezy świadczy fakt, że patronat merytoryczny sprawuje jeden z najlepszych specjalistów medycyny ratunkowej w Polsce – prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko, który jest prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

W Turnieju biorą udział czteroosobowe drużyny składające się z uczniów danych szkół. Rywalizują one w dwóch kategoriach: gimnazjów i szkół średnich. W pierwszej części rywalizacji młodzież rozwiązuje test sprawdzający teoretyczną znajomość zagadnień pierwszej pomocy. W drugiej uczestnicy muszą zmierzyć się z praktycznym zadaniem, np. wykonaniem resuscytacji krążeniowo – oddechowej (przywracaniu akcji serca i oddychania). Co ważne w komisji konkursowej zasiadają praktycy – ratownicy pogotowia ratunkowego.

W przerwie pomiędzy częścią teoretyczną, a praktyczną przeprowadzony zostanie pokaz ratownictwa medycznego.

Do 30 maja trwa rejestracja elektroniczna chętnych drużyn. Aby to zrobić wystarczy wypełnić krótki formularz na stronie www.turniejpierwszapomoc.pl. Do 23 maja maja swoje zgłoszenie można wysłać również pocztą, poprzez e-mail (info@turniejpierwszapomoc.pl) lub faksem (74 872 53 08).

Po raz pierwszy Turniej został zorganizowany w 2003 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Nowej Rudzie. Jego pomysłodawczynią jest Ewa Jazienicka Golak. Obecnie organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Patronat honorowy w tym roku objęli m.in. Beata Pawłowicz (Dolnośląski Kurator Oświaty, Jakub Szulc (Poseł na Sejm RP), Barbara Zdrojewska – (Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego), Cezary Przybylski (marszałek Województwa Dolnośląskiego), Tomasz Smolarz – Wojewoda Dolnośląski, Tomasz Kiliński (Burmistrz Nowej Rudy) oraz dr Roman Szełemej (Prezydent Wałbrzycha).

Słowo od Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XII Turnieju Wiedzy Pierwsza Pomoc:

Jeżeli od dziecka będziemy regularnie przekazywać młodym ludziom zasady udzielania pomocy ofiarom nagłych zdarzeń losowych, to przeszkolone dziecko w razie potrzeby takiej pomocy udzieli.

Decydujące dla życia człowieka jest najczęściej pierwsze 10-15 minut po wypadku (zanim przyjedzie karetka pogotowia ratunkowego), należy wtedy z determinacją udzielać pomocy poszkodowanemu człowiekowi według wyuczonych zasad.

Od dwunastu lat mam zaszczyt przewodniczyć pracom komitetu organizacyjnego, który przygotowuje turnieje wiedzy „Pierwsza Pomoc”. Bardzo się cieszę, że każdego roku uczestniczy w nich tak wielu młodych ludzi, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy.”

 

Julian Golak

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

XII Turnieju Wiedzy Pierwsza Pomoc

Tagi: ,