XIII Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Druga edycja ogólnopolska XIII Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” za nami. Po dogrywce wygrały szkoły z Bożkowa i Marcinowic, odstawiając rywali z Warszawy, Rzeszowa i  Poznania.

2Podczas turnieju uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych sprawdzali swoje umiejętności ratowania ludzkiego życia. Do Nowej Rudy przyjechały reprezentacje aż 67 szkół z 6 województw. Pobity został tym samym frekwencyjny rekord.

Czteroosobowe drużyny zostały podzielone na dwie kategorie: gimnazjalną i ponadgimnazjalną.  Rywalizacja odbywała się w części teoretycznej (test pisemny) oraz praktycznej, podczas której Komisja Konkursowa sprawdzała umiejętność ratowania ludzkiego życia.  W przerwie odbył się pokaz ratownictwa drogowego przygotowany przez Państwową Straż Pożarną z Nowej Rudy oraz Pogotowie Ratunkowe z Kłodzka i Świdnicy.

Główną nagrodę, czyli wyjazd do Parlamentu Europejskiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrał Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich z Bożkowa. Za zwycięzcami na podium stanęło I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Kłodzku z oddziałami dwujęzycznym. Trzecie miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

Wśród gimnazjów najlepsza okazała się reprezentacja z Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Przerwy – Tetmajera w Marcinowicach. Drugie miejsce przypadło Gminnemu Zespołowi Szkół nr 2 w Wałbrzychu, a trzecie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu.

– Cieszę się, że nasz Turniej gromadzi z roku na rok coraz więcej szkół, których uczniowie umieją ratować ludzkie życie. Pytania są coraz trudniejsze, a mimo to wciąż dochodzi do dogrywek w walce o najlepsze miejsca – mówi Julian Golak, główny organizator Turnieju i dodaje, że oprócz głównego celu Turniej to również doskonała promocja Nowej Rudy. – Cieszę się, że oprócz nauki pierwszej pomocy skutecznie zachęcamy do poznawania naszego pięknego regionu. Uczestnicy zwiedzają najciekawsze atrakcje, wykupują noclegi i robią zakupy w noworudzkich sklepach – przekonuje.

Najlepszym uczestnikiem „Osobowością Turnieju” jury wybrało Adriana Lejczaka, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Lubania, który w nagrodę wyjedzie na dwutygodniowy międzynarodowy obóz integracyjny.

Turniej odbywał się pod patronatem merytorycznym prof. dr hab. Juliusza Jakubaszko, prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Patronami honorowymi byli:  poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Zdrojewski, poseł na Sejm RP Robert Jagła, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Barbara Zdrojewska, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wojewoda Dolnośląsk Tomasz Smolarz, Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz, Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, Burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński oraz Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej.

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Wśród współorganizatorów znaleźli się:  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Pogotowie Ratunkowe w Kłodzku i Świdnicy, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie oraz Centrum Turystyczno – Sportowe w Nowej Rudzie, na którego terenie 25 maja odbył się XIII Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

Wyniki XIII Turnieju:

Szkoły gimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne

 

Tagi: