Przejdź do treści
najwyższe wartości

Historia

Pomysłodawczynią Turnieju jest Ewa Jazienicka-Golak, która zorganizowała 1. edycję wydarzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie w 2003 roku. Każdego roku Turniejowa rywalizacja odbywa się na coraz wyższym poziomie. Rośnie również ranga Turnieju. Łącznie w Turnieju wzięło udział kilka tysięcy osób. Wiele z nich zdecydowało się pójść na studia ratownicze. Inni uratowali potrzebującym życie.

Misja

Naszą misją jest promowanie najwyższych wartości. Udzielanie pierwszej pomocy to nie tylko umiejętność ratująca życie, ale także zestaw ważnych życiowych wartości, z których najważniejsza to życie. ludzkie.

Po raz pierwszy

Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc” ma swoje początki w 2003 r. Wtedy to Ewa Jazienicka Golak zainicjowała i zorganizowała I Turniej Wiedzy Przedmedycznej. Został on przeprowadzony 30 maja w Noworudzkiej Szkole Technicznej. 

Wzięły w nim udział pięcioosobowe drużyny klas pierwszych. Łącznie 35 osób. Pierwsze miejsce zajęli reprezentanci klasy 1bT/4, wychowankowie p. Ewy Lenarczyk.

Przed rywalizacją uczniowie byli słuchaczami pogadanek nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez pielęgniarkę szkolną Renatę Mrozek. Nagrodami w Turnieju były książki oraz dyplomy.

I Turniej Wiedzy Przedmedycznej odbywał się na terenie stadionu sportowego przy ul. Górniczej oraz w auli szkoły (dawniej kino Górnik) w Nowej Rudzie. Od początku przy Turnieju pomagał Zespół Maltańskiej Służby Medycznej.

 

Drugą edycję zorganizował noworudzki oddział Maltańskiej Służby Medycznej wraz z Noworudzka Szkoła Techniczną. Po raz pierwszy w Turnieju brały udział reprezentacje innych szkół. 1 czerwca 2004 r. w auli szkoły rywalizowało 7 szkół z Nowej Rudy, Dusznik-Zdroju i Stronia Śląskiego. W mniejszych niż podczas I Turnieju zespołach (czterosobowych) rywalziowali uczniowie I LO im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie, Noworudzkiej Szkoły Technicznej, Gimnazjum nr 2 z Nowej Rudy-Słupca oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 z Nowej Rudy-Drogosławia.
Turniej rozpoczął się o godz. 10.30 w auli od wykładu pt. „Historia i obecna działalność Maltańskiej Służby Medycznej w Polsce i za granicą”, który wygłosił Julian Golak – komendant oddziału MSM w Nowej Rudzie. Następnie Renata Mrozek, już jako instruktor MSM zaprezentowała uczniom parę podstawowych elementów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rywalizacja rozpoczęła się od testu pisemnego.  Sprawdzenie praktycznych umiejętności odbyło się natomiast na stadionie w Nowej Rudzie przy ul. Górniczej. Uczestnicy wykonywali praktyczne ćwiczenia z użyciem noszy ratowniczych oraz manekinu „Ombu”. Każda z drużyn losowała pytania, a następnie odpowiadała na cały zestaw pytań i wykonywała opatrunki na… kolegach lub przeprowadzała masaż serca na manekinie.

Wszystkie odpowiedzi na pytania oraz praktyczne wykonywanie pierwszej pomocy bacznie obserwowała komisja konkursowa. Zawody obserwowała liczna grupa uczniów NST oraz gości, wśród których był m.in.  ks. Stefan Witczak, kierownik grupy charytatywnej MSM w Nowym Gierałtowie.

II Turniej Wiedzy Przedmedycznej wygrała drużyna Maltańskiego Korpusu Kadetów z noworudzkiego ogólniaka. Drugie miejsca (z taką samą ilością punktów) zajęły reprezentacje dwóch szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Dusznikach Zdroju (MKK) i Gimnazjum Nr 2 w Słupcu. Trzecie miejsce zajęła drużyna Maltańskiego Korpusu Kadetów reprezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu ŒŚląskim.

Nagrodami w Turnieju były poradniki udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Kolejna edycja i jeszcze więcej zespołów. Turniej zaczął się profesjonalizować. Po raz pierwszy impreza odbyła się pod patronatem honorowym Pawła Wróblewskiego, marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Drużyny zostały podzielone na dwie kategorie: gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 2 czerwca 2005 r. w  rywalizacji uczestniczyli uczniowie 10 szkół z Nowej Rudy, Ścinawki Średniej, Walimia, Złotego Stoku oraz Stronia Śląskiego. ”

Test teoretyczny przygotowała Renata Mrozek, ówczesna instruktorka MSM. W części praktycznej Komisja Konkursow sprawdzała m.in. kolejność postępowania podczas ratowania poszkodowanych, prawidłowość przeprowadzania reanimacji, zakładanie opatrunków, czy też transport chorych na noszach. Co ciekawe, podczas Turnieju wykorzystywana była m.in. karetka noworudzkiej MSM.

III Turniej Wiedzy Przedmedycznej przygotowany został przez noworudzki oddział Maltańskiej Służby Medycznej. Gościny uczestnikom udzieliła natomiast Noworudzka Szkoła Techniczna, w której działała wówczas drużyna „Maltańczyków”. Jej opiekunem była Ewa Jazienicka Golak, a instruktorem Renata Mrozek.

W Turnieju uczestniczyli m.in. Stanisław Jurcewicz (wówczas wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) oraz Marek Głowacki (przedstawiciel wałbrzyskiej delegatury Narodowego Funduszu  Zdrowia).

Wyniki

Gimnazja

I miejsce  Gimnazjum Nr 1 z Nowej Rudy

II miejsce – Gimnazjum ze Złotego Stoku

III miejsce – Gimnazjum nr 2 z Nowej Rudy – Słupca

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Noworudzka Szkoła Techniczna

II miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ze Stronia Śląskiego

III miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Nowej Rudy (była szkoła poligraficzna)

Zwycięzcy otrzymali profesjonalne apteczki. Najlepsze drużyny oprócz dyplomów otrzymały także książki nt. pierwszej pomocy.

 

IV Turniej Wiedzy Przedmedycznej był przełomowy. Wzięły w nim udział aż 24 drużyny z województwa dolnośląskiego. Zwycięzcy w nagrodę wyjechali na wycieczkę do  Brukseli.

Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się w hali Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie-Słupcu.

Zwycięzcy wraz z opiekunami w nagrodę pojechali do  Brukseli. Stało się tak dzięki zaproszeniu ich przez europosłów Stanisława Jałowieckiego oraz Ryszarda Czarneckiego.

 

– Nigdy jeszcze nie udzielałyśœmy pomocy rannej osobie, ale dzięki takim ćwiczeniom jak dzisiaj podczas konkursu, wiemy co należy robić – mówiły Romualdowi Pieli z Gazety Wrocławskiej Małgorzata Pitala, Magdalena Wilczyńska, Sandra Nowak oraz Monika Byrdak uczestniczki Turnieju z noworudzkiego I LO.

Wyniki

Gimnazja

I miejsce Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Kłodzku

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce: Zespół Szkół nr 3 w Świdnicy

Pod hasłem „Czy umiesz ratować życie?” 6 czerwca 2007 r.   w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie-Słupcu odbył się V Turniej Wiedzy Przedmedycznej.

Szkoły do końca maja mogły zgłaszać swoją chęć udziału w Turnieju. Po raz pierwszy drużyny mogły rejestrować się poprzez specjalny formularz rejestracyjny dostępny na oficjalnej stronie turnieju. Łącznie w Turnieju wzięło udział 37 drużyn szkolnych (w tym 17 ze szkół gimnazjalnych oraz 20 ze szkół ponadgimnazjalnych). Dla porównania w IV Turnieju Wiedzy Przedmedycznej wziê³y udzia³ 24 drużyny.

Po raz pierwszy podczas, gdy uczniowie rozwiązywali test pisemny ich opiekunowie wzięli udział w panelu dyskusyjnym pn. „Nauka pierwszej pomocy w placówkach ośœwiatowych.

 

Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody: wyjazdy edukacyjne do Brukseli połączone ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego, książki oraz profesjonalne apteczki pierwszej pomocy z pełnym wyposażeniem.

 

Rok 2007

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce: Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Międzylesiu

II miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bożkowie

III miejsce Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy

II miejsce: II LO w Wałbrzychu

III miejsce: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku

źródło: Materiały organizatora, Gazeta Noworudzka nr 524

Program V Turnieju Wiedzy Przedmedycznej

PROGRAM
V TURNIEJU WIEDZY
PRZEDMEDYCZNEJ
pod patronatem honorowym:
Stanisława Jałowieckiego – Posła do Parlamentu Europejskiego
Ryszarda Czarneckiego – Posła do Parlamentu Europejskiego
Mieczysława Szyszki – Senatora RP
Tomasza Kilińskiego – Burmistrza Miasta Nowa Ruda
6 czerwca 2007 roku

godz. 9.00 Rejestracja drużyn
godz. 9.30 Uroczyste rozpoczęcie, powitanie zaproszonych gości oraz uczestników
godz. 9.50 Prelekcja pn. „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych sytuacjach”
godz. 10.20 Test pisemny
Prezentacja ratownictwa drogowego przez Państwową Straż Pożarną oraz Maltańską Służbę Medyczną Oddział w Nowej Rudzie
godz. 11.10 Przerwa (ciepły posiłek dla uczestników, opiekunów oraz zaproszonych gości)
godz. 11.40 Konkurencje praktyczne
godz. 13.20 Przerwa
godz. 13.40 Rozdanie nagród i dyplomów Równolegle podczas trwania poszczególnych części Turnieju: panel dyskusyjny pn. „Nauka pierwszej pomocy w placówkach oświatowych, prezentacja sprzętu medycznego.
Miejsce: Centrum Turystyczno-Sportowe, ul. Kłodzka 16, 57-402 Nowa Ruda

plakat-viii-turniej-wiedzyVI Turniej odbył się 13 czerwca 2008 r. Wystartowało w nim 49 zespołów. Uczestnicy mogli zdobyć łącznie 50 punktów za rozwiązania testu pisemnego oraz zadań teoretycznych.

 

Rok 2008

Szkoły gimnazjalne

I miejsce: Gimnazjum przy ZSO w Ziębicach

II miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju

III miejsce: Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce: III LO w Ząbkowicach Śląskich

II miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu

III miejsce Zespół Szkół nr 3 w Świdnicy

Rok 2009

Szkoły gimnazjalne

I miejsce: Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie

II miejsce: Gimnazjum Ekologiczne nr 3 w Bielawie

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce: IV LO im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu

II miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

III miejsce:  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie

 

Prawie 40 drużyn wzięło udział w VIII Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

VIII Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc” odbył się 24 maja 2010 r. Wzięło w nim udział prawie 40 drużyn reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całego Dolnego Śląska. – W tym roku pobiliśmy rekord. Nigdy wcześniej w Turnieju nie uczestniczyło tyle drużyn – mówił wówczas dla Gazety Noworudzkiej Julian Golak, główny organizator Turnieju.

Patronat merytoryczny nad Turniejem sprawował prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko, ówczesny krajowy konsultant ratownictwa medycznego.

Zwycięzcy Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” W przerwie pomiędzy testem pisemnym, a zadaniami praktycznymi odbyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy przez ratowników GOPR i ratowników medycznych ze Świdnicy.

Wykład dla opiekunów drużyn wygłosiła dr Renata Makowska, autorka książek o pierwszej pomocy, która przyjechała w tym celu specjalnie z Warszawy. Do udzielania pierwszej pomocy przekonywał także Zbigniew Jagielaszek, szef wyszkolenia wałbrzysko-kłodzkiej grupy GOPR.

Turniej odbył się w hali Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie-Słupcu.

Patronat honorowy:
Jacek Protasiewicz – Eurodeputowany
Jakub Szulc – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Jerzy Pokój – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Marek Łapiński – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Tomasz Kiliñski – Burmistrz Nowej Rudy

Patronat merytoryczny:
prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko – krajowy konsultant medycyny ratunkowej

WYNIKI

Rok 2010

Szkoły gimnazjalne

I miejsce: Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Ziębicach

II miejsce: Publiczne Gimnazjum w Budzowie

III miejsce: Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach

Zobacz pełne wyniki w kategorii szkół gimnazjalnych

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

II miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

III miejsce: Zespół Szkół nr 23 we Wrocławiu

Zobacz pełne wyniki w kategorii szkół gimnazjalnych

 

Po raz IX Turniej został organizowany w wielkiej hali Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie- Słupcu.  30 maja 2011 roku, równo o godz. 9.30 rozpoczęła się rywalizacja 30 szkół.

W skład Komisji Konkursowej weszły osoby na co dzień związane ze służbą zdrowia – lekarze, pielęgniarki i ratownicy.

Zobacz zdjęcia z IX Turnieju opublikowane przez portal Klodzko24.eu

Rok 2011

Szkoły gimnazjalne

I miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bożkowie

II miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 12 w Wałbrzychu

III miejsce: Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce: Zespół Szkół nr 2 we Wrocławiu

II miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy

III miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Wałbrzychu

 

10. edycja

10 Turniej odbył się 21 maja 2012 roku.

W X Turnieju uczestniczyło 27 szkół (17 gimnazjalnych i 10 ponadgimnazjalnych). Rywalizacja odbywała się w hali Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie-Słupcu.

W kategorii gimnazjów najlepsza była drużyna z  Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Józefa Wybickiego w Wałbrzychu. Wśród szkół ponadgimnazjalnych po dogrywce zwyciężył Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju.

Turniej odbywał się pod patronatem merytorycznym prof. Juliusza Jakubaszko – Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

Pełne wyniki X Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Zdjęcia z X Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” (na oficjalnej stronie fanów Turnieju)

11. edycja

24 zespoły z terenu Dolnego Śląska wzięły udział w XI Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”. W XI Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” 10 czerwca 2013 roku wzięło udział 11 szkół ponadgimnjazjalnych i 12 szkół gimnazjalnych.
W kategorii szkół średnich różnicą jednego punktu wygrało II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie. O drugie miejsce w dogrywce walczyły trzy szkoły. Rundę dodatkową wygrali żacy z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku. Na najniższym miejscu podium stanęła reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju.

Na uwagę zasługuje wyrównany, wysoki poziom. Pierwsze cztery zespoły dzielił zaledwie punkt.

Wśród gimnazjów najlepsi okazali się uczniowie Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego w Polanicy-Zdroju. Drugie miejsce w dogrywce wywalczyła reprezentacja Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich. Na najniższym stopniu podium stanęło Gimnazjum Publiczne z Głuszycy.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia

Dla całej Polski

2014 rok był przełomowym w historii rozwoju Turnieju. Po raz pierwszy odbył się na skalę ogólnopolską. I edycja ogólnopolska za nami. Po dogrywce wygrały szkoły z Bożkowa i Kłodzka odstawiając rywali m.in. z Zabrza, Kępna i Gliwic.

Podczas XII Turnieju uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych sprawdzali swoje umiejętności ratowania ludzkiego życia. Do Nowej Rudy przyjechały reprezentacje 46 szkół. Oprócz drużyn z województwa dolnośląskiego rywalizowały drużyny m.in. z województwa wielkopolskiego i śląskiego.

Czteroosobowe drużyny zostały podzielone na dwie kategorie: gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Rywalizacja odbywała się w części teoretycznej (test pisemny) oraz praktycznej, podczas której Komisja Konkursowa sprawdzała umiejętność ratowania ludzkiego życia.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych drugie miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie. Trzeci byli uczniowie noworudzkiego I Liceum Ogólnokształcącego.

Wśród gimnazjów drugie miejsce przypadło Gminny Zespół Szkół nr 2 z Wałbrzycha, a trzecie Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi z Wałbrzycha.

W kategorii największa indywidualność „Osobowość Turnieju” zwyciężyła p. Patrcyja Hajnisz.

Druga edycja ogólnopolska XIII Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” za nami. Po dogrywce wygrały szkoły z Bożkowa i Marcinowic, odstawiając rywali z Warszawy, Rzeszowa i Poznania.

2Podczas turnieju uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych sprawdzali swoje umiejętności ratowania ludzkiego życia. Do Nowej Rudy przyjechały reprezentacje aż 67 szkół z 6 województw. Pobity został tym samym frekwencyjny rekord.

Czteroosobowe drużyny zostały podzielone na dwie kategorie: gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Rywalizacja odbywała się w części teoretycznej (test pisemny) oraz praktycznej, podczas której Komisja Konkursowa sprawdzała umiejętność ratowania ludzkiego życia. W przerwie odbył się pokaz ratownictwa drogowego przygotowany przez Państwową Straż Pożarną z Nowej Rudy oraz Pogotowie Ratunkowe z Kłodzka i Świdnicy.

Główną nagrodę, czyli wyjazd do Parlamentu Europejskiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrał Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich z Bożkowa. Za zwycięzcami na podium stanęło I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Kłodzku z oddziałami dwujęzycznym. Trzecie miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

Wśród gimnazjów najlepsza okazała się reprezentacja z Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Przerwy – Tetmajera w Marcinowicach. Drugie miejsce przypadło Gminnemu Zespołowi Szkół nr 2 w Wałbrzychu, a trzecie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu.

– Cieszę się, że nasz Turniej gromadzi z roku na rok coraz więcej szkół, których uczniowie umieją ratować ludzkie życie. Pytania są coraz trudniejsze, a mimo to wciąż dochodzi do dogrywek w walce o najlepsze miejsca – mówi Julian Golak, główny organizator Turnieju i dodaje, że oprócz głównego celu Turniej to również doskonała promocja Nowej Rudy. – Cieszę się, że oprócz nauki pierwszej pomocy skutecznie zachęcamy do poznawania naszego pięknego regionu. Uczestnicy zwiedzają najciekawsze atrakcje, wykupują noclegi i robią zakupy w noworudzkich sklepach – przekonuje.

Najlepszym uczestnikiem „Osobowością Turnieju” jury wybrało Adriana Lejczaka, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Lubania, który w nagrodę wyjedzie na dwutygodniowy międzynarodowy obóz integracyjny.

Turniej odbywał się pod patronatem merytorycznym prof. dr hab. Juliusza Jakubaszko, prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Patronami honorowymi byli: poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Zdrojewski, poseł na Sejm RP Robert Jagła, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Barbara Zdrojewska, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wojewoda Dolnośląsk Tomasz Smolarz, Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz, Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, Burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński oraz Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej.

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Wśród współorganizatorów znaleźli się: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Pogotowie Ratunkowe w Kłodzku i Świdnicy, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie oraz Centrum Turystyczno – Sportowe w Nowej Rudzie, na którego terenie 25 maja odbył się XIII Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

 

Ogólnopolski XIV Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc” za nami. W rywalizacji rekordowej ilości szkół wygrały szkoły z Marcinowic i Bełchatowa.

Podczas turnieju uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych sprawdzali swoje umiejętności z zakresu ratowania ludzkiego życia. Do Nowej Rudy przyjechały reprezentacje aż 68 szkół z całej Polski. Pobity został tym samym ubiegłoroczny frekwencyjny rekord, kiedy to w Turnieju wzięło udział 67 reprezentacji.

Czteroosobowe drużyny zostały podzielone na dwie kategorie: gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Rywalizacja odbywała się w części teoretycznej (test pisemny) oraz praktycznej, podczas której Komisja Konkursowa sprawdzała umiejętność ratowania ludzkiego życia. W przerwie odbył się pokaz ratownictwa drogowego przygotowany przez Państwową Straż Pożarną z Nowej Rudy oraz Pogotowie Ratunkowe z Kłodzka i Świdnicy.

W kategorii szkół gimnazjalnych wygrała drużyna z Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach przed Gimnazjum nr 12 w Poznaniu i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy. Wśród szkół ponadgimnazjalnych najlepsza okazała się reprezentacja szkoły z III Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. Drugie miejsce zajęło ZSP Kleszczów, a trzecie ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

Promocja regionu

– Po raz kolejny w Turnieju wzięły udział drużyny z całej Polski. Nasze wydarzenie to nie tylko propagowanie udzielania pierwszej pomocy, ale też doskonała promocja Nowej Rudy i regionu – mówi Julian Golak, główny organizator Turnieju. – Zachęcamy uczestników do poznawania naszego pięknego regionu. Cieszę się, że uczestnicy zwiedzają najciekawsze atrakcje. Co ciekawe ponad stu z nich wykupiło w Nowej Rudzie nocleg – przekonuje.

Najlepszym uczestnikiem „Osobowością Turnieju” jury wybrało Justynę Nieświec, z gimnazjum z Izbicka.

Wyjątkowe nagrody

Główną nagrodą dla wszystkich drużyn z podium jest dwudniowy kurs pierwszej pomocy, który odbędzie się w Sokolcu. Jednym z prelegentów będzie prof. Juliusz Jakubaszko – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, a jednocześnie patron merytoryczny Turnieju. Uczestnicy wygrali także profesjonalne apteczki, literaturę fachową, a także rowery ufundowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Organizatorzy

Oprócz prof. Jakubaszko Turniejowi patronowali m.in. prof. Krystyna Pawlas z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, dr Paweł Wróblewski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Tomasz Kiliński – Burmistrz Nowej Rudy.

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Wśród współorganizatorów znaleźli się: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Pogotowie Ratunkowe w Kłodzku i Świdnicy, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie oraz Centrum Turystyczno – Sportowe w Nowej Rudzie, na którego terenie 23 maja odbył się XIV Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

Wyniki XIV Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Szkoły gimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne

Do Nowej Rudy przyjechało 51 szkół, spośród których 30 reprezentowało szkoły ponadgimnazjalne, a 21 rywalizowało w kategorii gimnazjów.

Najlepszą drużyną w kategorii szkół gimnazjalnych okazało się Powiatowe Gimnazjum Dwujęzyczne z Kłodzka. Drugie miejsce po dogrywce wywalczyło Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich ze Szczecina.
Wśród szkół ponadgimnazjalnych triumfowali przedstawiciele Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej z Lubania zajął drugie miejsce. Po weryfikacji wyników na trzecim miejscu stanęły drużyny: Zespołu Szkół Samochodowych ze Szczecina, I Liceum Ogólnokształcącego z Kłodzka, Zespołu Szkół z Libiąża oraz I LO z Wałbrzycha.

Najlepszym uczestnikiem – osobowością Turnieju została Maja Trawińska.

Wartość puli nagród osiągnęła kilkanaście tysięcy złotych. Najlepsi uczestnicy w nagrodę otrzymali zaproszenie na wycieczkę do Brukseli na zaproszenie Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej wspólnie z GOPR-em i Polskim Towarzystwem Medycyny Ratunkowej zorganizowały natomiast specjalistyczne szkolenie ratownicze. Najlepsi młodzi ratownicy otrzymali także zaproszenie na Zimową Konferencję Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2018. Laureaci dostali również specjalistyczną literaturę oraz profesjonalne apteczki.

 

Szkoły gimnazjalne – Wyniki XV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Szkoły ponadgimnazjalne – Wyniki XV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Zdjęcia z XV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

17. edycja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

18. edycja

W tym roku nie zrealizowaliśmy XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” w formule stacjonarnej. Wysiłki uczniów i ich opiekunów nie poszły jednak na marne. Drużyny wzięły w udział w rywalizacji online, aby sprawdzić wiedzę teoretyczną, rozwinąć umiejętności miękkie i wymienić się swoimi doświadczeniami.

W wydarzeniu wzięło udział 17 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Pierwsza część zabawy to 4 minutowe prezentacje drużyn – round pitch. Następnie drużyny odpowiadały na 40 pytań przygotowanych przez dr Dominika Gałuszkę – wykładowcę akademickiego, a jednocześnie zawodowo związanego z systemem ratownictwa oraz Katarzynę Ślusarczyk – pasjonatkę pierwszej pomocy, fizjoterapeutkę i studentkę ratownictwa medycznego.

W łącznej klasyfikacji najlepszą drużyną okazała się Szkoła Podstawowa im. pułkownika Stanisława Królickiego w Izabelinie. Drugie miejsce zanotowała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 ze Strzegomia, a podium zamknęło IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu.

Wśród szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajęło IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu tuż przed Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Pryzmat w Pruszkowie i drugą drużyną IX LO w Sosnowcu.

Wśród szkół podstawowych wygrała Szkoła Podstawowa im. pułkownika Stanisława Królickiego w Izabelinie. Drugie miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 ze Strzegomia, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 100 w Warszawie.

Rywalizacja odbywała się poprzez platformę Kahoot. Liczyło się nie tylko udzielenie poprawnej odpowiedzi, ale także czas reakcji.

Zwycięzców – najlepszą szkołę z klasyfikacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych zapraszamy na szkolenie z zakresu ratownictwa w warunkach górskich.

Wydarzenie odbyło się 1 czerwca 2021 roku.

Wyniki:

19. edycja

Po pandemicznej przerwie 30 maja rozegrana została 19. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

W turniejowej rywalizacji uczestniczyło 34 drużyn ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Po raz pierwszy w kategorii szkół mieszanych rywalizowały również polsko-ukraińskie zespoły młodzieży.

W kategorii szkół mieszanych wygrała drużyna Szkoły Podstawowej nr 100 w Warszawie. Drugie miejsce zajął Internat Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu. Trzecie miejsce przypadło drużynie młodzieży z Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie-Słupcu.

Tytułem „Najlepsi we współpracy” Komisja Konkursowa zdecydowała nagrodzić reprezentację Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

W kategorii do 16 roku życia wygrał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach, drugie miejsce zajęło IX Liceum Ogólnokształcące im. W. Szymborskiej w Sosnowcu, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku.

W kategorii powyżej 16 roku życia wygrało I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie, drugie miejsce zajął Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku, a trzecie Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie.

20. edycja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.